wtorek, 24 maja 2016

Organizacje charytatywne

W polskim społeczeństwie znaczącą rolę odgrywa przeszłość i przywiązuje się dużą wagę do historycznych zdarzeń - chociażby kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. My, Polacy, obchodzimy i czcimy niezwykle dużo przeróżnych rocznic o znaczeniu historycznym, równolegle wspominając to wszystko, co miało miejsce niegdyś. To jest ważne. Tak wobec tego przeszłość w zdecydowany sposób wpływa na nas i kształtuje. Niemniej niemniej jednak można oznajmić, że zanadto mocne przywiązanie do tego, co przeminęło, w obszernym stopniu utrudnia dostrzeżenie tego wszystkiego, co otacza nas dzisiaj - sprawdź organizacje charytatywne. To umniejsza przesłanie teraźniejszości - w jakiś sposób to koliduje ze zrozumieniem tego wszystkiego, co jest oraz nadchodzi. A przecież nie da się żyć samą przeszłością. W szczególności, kiedy mamy do czynienia z nie do końca sprecyzowanymi symbolami bądź z próbą rozdrobnienia poszczególnych pojęć. Po prostu brakuje równowagi między tym, co było dawniej, a jest aktualnie. A to zakłóca zrozumienie, co poprzez trudniej stawić czoło przyszłości.